Om etablering af grønne tage, taghaver og -terrasser

- opsamling af aktuel viden om Taghavers Tektonik

I de seneste år er der etableret mange taghaver og grønne tage - og der er endnu flere på vej, fx i forbindelse med nybyggeri i København.

Mange af de beslutninger og valg, der træffes under planlægning, projektering og udførelse af et grønt tag, har afgørende indflydelse på såvel holdbarhed som fugt- og indeklimaproblemer efter ibrugtagning.

Uhensigtsmæssige valg eller forkert udførelse indebærer risiko for efterfølgende problemer.

Den 7. juni afholdt BYG-ERFA et seminar i samarbejde med AgroTech og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut om de forskellige aspekter der skal tages i betragtning ved planlægning og udførelse af et grønt tag fx:

  • Brandsikring - grønne tagmiljøer
  • Tagterrasser og -haver
  • Grønne tage - belastning og konstruktioner
  • Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation
  • Grønne tage – materialer og tagtyper
  • Sammenspil mellem kloakker og grønne tage
  • Grønne tage - forskning
  • Grønne tage i København
  • Ekstensive og intensive grønne tage - opbygning og udformning
  • Taghavers Teknonik

De fleste af oplæggene er nu tilgængelige på BYG-ERFAs web på adressen https://byg-erfa.dk/seminar-taghaver-2011.

Hvis du - som projekterende, udførende eller bygherre – er interesseret i aktuel inspiration og hidtidige byggetekniske erfaringer inden etablering af det grønne tag, er der således mulighed for at se oplægsholdernes bidrag til temadagen.

Alle deltagerne fik udleveret BYG-ERFAs temamappe om ”Grønne tage og tagterrasser”. På https://byg-erfa.dk/groenne-tage-tagterrasser kan ses resuméer af erfaringsbladene.

I forbindelse med temadagen fik deltagerne desuden udleveret ”Byggeriets økologiske dimension” se https://byg-erfa.dk/byggeriets-oekologiske-dimension.


© www.byg-erfa.dk

Hent illustration i højere opløsning

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk

 

Yderligere oplysninger

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. 

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. 

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnementtemamapper og erfaringsblade