Nyt erfaringsblad om fugtmålere og fugtindhold i træ - måleudstyr, metoder og vurdering

Selv om det ikke umiddelbart kan ses eller føles, indeholder træ altid en vis mængde vand.

For at undgå fugtskader, under såvel byggeprocessen som i driftsperioden, er det ofte hensigtsmæssigt, at kende fugtindholdet (vand) i træ og træbaserede materialer fx for at vurdere om:

  • der er risiko for angreb af råd, svamp eller skimmelvækst, fx efter en vandskade eller oversvømmelse
  • træet er tørt nok til, at det kan overfladebehandles eller indbygges i lukkede konstruktioner
  • træets fugtindhold er passende i forhold til, hvor det skal anvendes

Fugtindholdet i træ bestemmes ved at veje et træstykke, tørre det ved 105 oC og derefter veje det igen.

Fugtindholdet findes da, som vægttabet i % af det tørrede træs vægt.

I daglig praksis foregår målingen mere enkelt ved hjælp af elektriske træfugtighedsmålere, som har forskellige egenskaber og anvendelsesmuligheder.

BYG-ERFA har udgivet et nyt erfaringsblad ”Fugtindhold i træ – måleudstyr, metoder og vurdering”, som gennemgår  fordele/ulemper og anvendelsesmuligheder for de gængse typer fugtmålere til brug i træ og træmaterialer. Desuden omtales hvor der kræves opmærksomhed for, at undgå fejlmålinger og dermed risiko for forkerte beslutninger.

Bladet gennemgår elektriske stikbensmålere og kapacitive målere, der normalt har en tilfredsstillende nøjagtighed til fx bygningsundersøgelser, tilstandsvurdering og modtagekontrol. Desuden omtales fugtmålerondeller og -dyvler til indbygning i trækonstruktioner med henblik på at følge fugtindholdets variationer i en periode. Endeligt beskriver erfaringsbladet, hvilke faktorer der skal tages højde for med hensyn til måleudstyrets nøjagtighed.

Erfaringsbladet ”Fugtindhold i træ - måleudstyr, metoder og vurdering” indgår i BYG-ERFAs temaer om:

Der kan desuden hentes yderligere oplysninger om længerevarende målinger af fugtforhold i erfaringsbladet ”Langtidsmåling af fugtforhold - i bygninger og bygningskonstruktioner”, som indgår i BYG-ERFAs temaer om:

På byg-erfa.dk vises indholdet i temaerne, inklusiv resuméer, af de nævnte BYG-ERFA blade – og der suppleres med links til andre relevante byggetekniske publikationer, med tilknytning til emnet.

Desuden orienteres om BYG-ERFAs abonnementsordninger og aktuelle tilbud, fx en startpakke som omfatter et komplet ringbind med erfaringsblade, inklusiv et års grundabonnement, der giver webadgang til alle udgivelser siden 1979 og fremsendelse af alle nye erfaringsblade.

Yderligere oplysninger:
BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper.

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for nedenstående illustrationer i høj opløsning.

© www.byg-erfa.dk
Billedtekst: Elektrisk stikbensmåler
 

© www.byg-erfa.dk
Billedtekst: Udstyr til træfugtighedsmåling: A+B: Elektriske stikbensmålere, C+D: Kapacitive målere og E+F: Rondel/dyvel til indbygning.