NYT fra DUKO

DUKO har i august 2010 udgivet en ny oversigt over klassificerede produkter, som kan downloades på duko.dk eller bestilles i DUKOs sekretariat . 

Oversigten er knyttet til DUKOs hjælpeværktøj til valg af undertag, som er frit tilgængeligt på  duko.dk/vaerktoej - her er det fx muligt at vælge undertag ved blot 5 klik på musetasten!

 

Siden oversigtens udgivelse er yderligere 2 undertagsprodukter blevet klassificeret. 

På DUKOs hjemmeside kan du altid finde seneste information om, hvilke produkter som er klassificeret.

 

I forbindelse med valget af undertag kan det være hensigtsmæssigt at klikke ind på [byg-erfa.dk/undertage] for at tjekke, hvor der erfaringsmæssigt kræves særlig opmærksomhed, for at sikre såvel bygningens levetid som unødige fugt- og indeklimaproblemer efter at bygningen er taget i brug.

 

Undertaget skal beskytte konstruktioner under tagdækningen mod regn, sne og kondensdryp.

Uhensigtsmæssige valg eller forkert udførelse af tagkonstruktionen har gennem flere år medført problemer – og dermed også spørgsmål som fx:

  • Hvilke materiale- og udformningsmæssige forudsætninger indgår i valget af undertag?
  • Hvor skal projekterende og udførende være opmærksomme - ved nybyggeri og renovering?
  • Hvilken sammenhæng er der mellem undertaget - og fx tagdækning, taghældning, tagets kompleksitet, klimapåvirkninger?
  • Hvordan påvirker de byggetekniske detaljer bygbarheden ved udførelsen?
  • Hvordan sikres et velfungerende tag, hvor materialerne - både under montering og i løbet af tagets levetid - har de nødvendige egenskaber, fx tilstrækkelig styrke, vandtæthed, diffusionsåbenhed, dimensions- og UV-stabilitet?

De seneste erfaringer i forbindelse med projektering og udførelse af tage præsenteres ved et eftermiddagsseminar i Odense den 16. november 2010  ]byg-erfa.dk/seminar-tagkonstruktioner]