Niveaufri adgang - udfør soklen og fugtspærren korrekt

I BYG-ERFAs to nye erfaringsblade kan du læse om problemer med vandindtrængning i sokler og om fugtspærrer. På membran-erfa.dk kan du se udførelsesdetaljerne i trin-for-trin forløb.

Soklen
De seneste års kraftige skybrud, oversvømmelser og vandophobning på terræn har medført mange tilfælde af vandindtrængning gennem sokler. Det har givet mange fugtskader i gulvkonstruktioner.

Bygningsreglementets krav om niveaufri adgang gør ikke disse skader mindre. Ved nyt byggeri må der derfor i højere grad end tidligere udføres foranstaltninger, som reducerer risiko for vandindtrængen gennem soklen. I BYG-ERFA bladet ”Vandbelastede sokler - tæthed og bortledning af overfladevand” beskrives de foranstaltninger, som kan reducere vandindtrængningen.

Fugtspærren
Ved manglende – eller mangelfuldt udført – fugtspærre mellem en bygnings fundament og vægge er der risiko for, at fugt suges fra jorden op i væggene ved kapillarvirkning og indstrømning af radon. BYG-ERFA bladet ”Fugtspærrer – udførelsesdetaljer ved nybyggeri” beskriver, hvordan detaljerne ved en bygnings fundament skal udføres for at modvirke fugtopstigning i vægge.

membran-erfa
På membran-erfa.dk vises udførelsesdetaljer som ”trin-for-trin” forløb for etablering af niveaufri adgang af:

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for nedenstående illustration i høj opløsning.

Vandbelastede sokler og fugtspærrer

© www.byg-erfa.dk