Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Murværk omkring svømmebassiner

Svømmeanlæg

Problem: Murværk i vægkonstruktioner omkring svømmebassiner er et godt materiale. Det giver en god akustik, en god varme- og fugtakkumulering og medvirker derfor til opnåelse af et godt miljø i svømmehallen. Murværket omkring svømmebassiner vil dog være udsat for aggressive påvirkninger, hvilket kan medføre skader: Brug af hårde mekaniske rengøringsmetoder på gangarealet påvirker murværket, hvorved bl.a. svage mørtelfuger ødelægges og kapillaropsugning af bassinvand medfører, at murværket misfarves, stenene nedbrydes i overfladen, og fugerne ødelægges som følge af chloridudfældning.

ID
(42) 89 11 15
Emneord