Murværk på konsoller – sådan forebygges revner og fugtproblemer

Murede facader med udkragninger og store vinduesspænd har vundet indpas i byggeriet. Det har medført en udbredt brug af stålkonsoller i murværk. Ved den type konstruktioner ses der ofte revner, der kan medføre fugtskader. Revnedannelserne kan reduceres væsentligt ved korrekt projektering og ændrede byggemetoder, der tager hensyn til bygningsdelenes temperatur og bevægelser.

BYG-ERFAs nye erfaringsblad ”Murværk på konsoller - forebyggelse af revner og fugtproblemer” beskriver de typiske problemer og anviser afhjælpningen af dem.
Se flere erfaringsblade om emnet i BYG-ERFAs temaer om:

Murværk på konsoller

© www.byg-erfa.dk
Kontakt BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk, eller telefon 82 30 30 22 ved behov for illustrationerne i høj opløsning.

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.