Murbier i murværk

Det er nu murværket skal gennemgås for angreb af murbier.

Murbier er almindeligvis ret uskadelige, men ved forekomst i større mængder i murværk er der risiko for vandindtrængning og frostskader.

Ved kraftige angreb kan murværkets bæreevne reduceres.
Ved konstatering af huller i murværkets fuger, kan huller efter murbier forveksles med andre årsager.

Solvendte, ældre murflader er mest udsat for murbiangreb
Murbier forekommer oftest i mørtelfuger på lune, solvendte murflader – især i ældre murværk opmuret med svag kalkmørtel, der var normalt anvendt frem til 1970’erne.

Det bedste resultat opnås, hvis reparation sker uden for murbiernes flyvetid, som ligger fra juni til august eller i foråret senest en måned før flyvetiden.

Fonden BYG-ERFA har udgivet et erfaringsblad ”Murbier i murværk – forebyggelse og reparation”. I bladet gennemgås, hvor der kræves opmærksomhed, murbiernes særlige kendetegn - og hvad de kan forveksles med – samt hvornår og hvordan skader kan udbedres og forebygges mest hensigtsmæssigt.


Du kan hente mere viden i temaerne
Bygningsundersøgelser   -  byg-erfa.dk/bygningsundersoegelser.
Murværkskonstruktioner - byg-erfa.dk/murvaerkskonstruktioner
Skadedyrsangreb - byg-erfa.dk/skadedyr
Fuger - byg-erfa.dk/fuger

Ved henvendelser fra pressen, kontakt venligst:
Direktør, Arkitekt MAA Jens Østergaard, mobil: 26 73 07 47

 

Angreb af murbier

Billedtekst: Mørtelfuger med karakteristiske murbihuller (rød pil) på 5 –6 mm diameter.

Hent illustration i høj opløsning (1,7 MB)

 

Copyright
Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse (© Fonden BYG-ERFA) i umiddelbar nærhed af den anvendte illustration.
Ved brug af illustrationsmateriale i digitale medier skal ’byg-erfa.dk’ angives som kilde.
 
Yderligere oplysninger
Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og løssalg.