Gå til hovedindhold

Misfarvende kalkudfældninger på murværk

Murværk med hvidlige misfarvninger fremkaldt af udfældet kalk

Murværk med kalkholdige mørtler kan få hvidlige misfarvninger og afskalninger efter opmuring, fugning eller overfladebehandling. Årsagen er ofte for langsom hærdning af mørtlen. I dette erfaringsblad gennemgås forudsætningerne for hærdningsprocessen som grundlag for forebyggende foranstaltninger og udbedring af gener. Billedet viser murværk med udbredte hvidlige misfarvninger fremkaldt af udfældet kalk.

ID
(21) 01 10 02

Indledning

På nyt murværk konstateres undertiden kraftige, hvidlige misfarvninger. I de fleste tilfælde kan misfarvningerne føres tilbage til for langsom - og dermed utilstrækkelig - hærdning af mørtlen. Langsom hærdning medfører desuden en svækkelse af mørtlen. Årsagen kan være, at mørtlen enten har for stort eller for lille vandindhold i hærdningsprocessens første faser. Hærdningen sker, når mørtlens fugtindhold er mellem ca. 0,5 % og 7 % (vægtprocent). Da brugsklar mørtel indeholder 18?20 % vand, skal murstenene således opsuge store vandmængder, før hærdningen af kalken indledes.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.