Gå til hovedindhold

Membraner

Byggetekniske erfaringsblade - videoklip - byggeanvisninger - organisationer

Erfaringsblade
I de senere år er der i flere tilfælde konstateret vandindtrængen og materialenedbrydning, hvor tagmembraner støder til ydervægge.I dette blad redegøres der for højder og montering af inddækninger, når tagmembraner sluttes til forskellige typer ydervægge.
Efterisolering af lofter mod et uudnyttet tagrum er ofte rentabelt – men ved efterisoleringen „berøves“ tagrummet imidlertid varme, så den relative luftfugtighed i tagrummet stiger under vinterforhold. I erfaringsbladet redegøres for, hvordan fugtproblemer kan opstå og om nødvendigheden af en…
Dette erfaringsblad beskriver gennem eksempler, hvad der skal tages hensyn til ved projektering og udførelse af almindeligt anvendte detaljer i dampspærrer.
I erfaringsbladet gennemgås fugt-transport i væg- og tagkonstruktioner samt deraf følgende krav til dampspærrer.
Skal der være dampspærre i vægge og lofter i uopvarmede eller periodevis opvarmede bygninger, fx sommerhuse?
Ved indbygning af halogen- og LED-spots i lette, isolerede tagkonstruktioner er det vanskeligt at opnå den fornødne lufttæthed, hvis armaturet gennemtrænger dampspærren. I erfaringsbladet omtales brand- og fugttekniske forhold ved indbygning af såvel halogen- som LED-armaturer.
Selv om bygningsreglementet stiller store krav til bygningers lufttæthed – og dermed også lofters – opstår der stadig fugtproblemer i ventilerede trætagkonstruktioner med lille hældning. Dette blad handler om tagpap- eller foliedækkede træbaserede tage med en- eller dobbeltsidig hældning på op til …
Utætte samlinger mellem dampspærrer og med andre materialer kan medføre fugtskader, trækgener og øget varmetab. I erfaringsbladet redegøres for årsager til svigt i samlinger med fugemasse, folieklæber, fugebånd og tape, samt hvordan disse svigt kan undgås.
Undertage under tagdækninger anvendes for at beskytte de underliggende konstruktioner dels mod indtrængende regn og sne dels mod kondensdryp.
Hygrodiode har gennem mere end 15 år været anvendt som dampbremse især i store, uventilerede paralleltagkonstruktioner af træ med lav hældning. Den er anvendt, dels fordi hele tagkonstruktionens højde kan udnyttes til placering af isolering, dels fordi det kan være vanskeligt at etablere en…
I de senere år er der konstateret en del fugtskader i ydervægge og tage i fryse- og kølehuse samt skøjtehaller. Årsagen er oftest utilstrækkelig kendskab til fugtbevægelser under de gældende temperaturforhold eller utilstrækkelig opmærksomhed ved udformning af detaljerne. I dette erfaringsblad…
Eksempel på ventileret undertag udført af et materiale, som ikke er tilstrækkelig dimensionsstabilt. På grund af materialets udvidelse under brug hænger undertaget så meget, at ventilationen af tagkonstruktionen reduceres kraftigt, hvilket medfører, at der sker fugtophobning i taget.

Membran-erfa.dk

Download eller bestil folderen "Bygningers tæthed. Projekt MEMBRAN-ERFA 2013-2015".
Udarbejdet af BYG-ERFA med støtte fra GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND
ORIENTERING JANUAR 2016

Membran-erfa.dk er resultatet af "Projekt MEMBRANER".

På sitet har du gratis adgang til mere end 120 bygningsdetaljer der trin-for-trin viser opbygningen af en given konstruktion.

Sitet indeholder også systematiseret viden omkring hver enkelt membrantype og med links til relevante publikationer, videoer samt bygningsreglementets anvisninger, som giver et overskueligt overblik - både teoretisk og praktisk. 

Sitet udvikles løbende med flere "trin-for-trin" bygningsdetaljerer - fx om fugtspærrer ved fundamenter og kælderydervægge, indvendig efterisolering, vådrum på træbjælkelag, undertage ved kip, tagfod, skotrende og kvist - se mere på membran-erfa.dk


Videoklip

Lufttæthed. Træsektionen, Dansk Byggeri                        

Byggeanvisninger

Billedfrise

Alment teknisk fælleseje

Byggeskadefonden vedr. Byfornyelse - BvB

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut - DBI

Dansk Standard - DS

Gulvbranchens Samarbejds- og Oplysningsråd  - GSO

Ministerier og styrelser

Murerfagets Oplysningsråd - MURO

Statens Byggeforskningsinstitut - SBi

Træinformation

Videncenter for energibesparelser i bygninger

Øvrige forlag

Organisationer mv.