Litopone-holdige malinger på ældre, udvendigt træværk

Indhold

  • Hvad er litopone
  • Se efter tegnene
  • Andre grunde til afskalning
  • Forundersøgelse og afrensning

Når malebehandlingen på nymalet, ældre træværk pludselig skaller af kort tid efter påføringen, kan det skyldes, at den gamle maling indeholder litopone.

Desværre er litopone ikke umiddelbart synlig, men tilstedeværelsen af den kan indebære, at det gamle træværk kun ser nymalet ud i nogle få måneder. Træet har dermed ingen beskyttelse, og holdbarheden af træet bliver væsentligt forringet.

Billedet viser et typisk eksempel på afskalninger, der skyldes indhold af litopone.

Hvad er litopone

Litopone er et hvidt pigment, som består af bariumsulfat og zinksulfid. Pigmentet anvendes også i dag, men hovedsagelig i malinger til indvendig brug.
Før fremkomsten af alkydoliemaling sidst i 1950’erne blev oliemaling til både ind- og udvendig brug i mange tilfælde blandet på malerværkstedet eller ude på arbejdspladsen.

Pigmenterne i malingen var olierevne pigmenter, herunder blyhvidt, litopone og zinkhvidt. Litopone solgt som "Rødt segl" anvendtes ofte i malerfaget. Den havde en god dækkeevne, var billig i brug, og indeholdt 30 % zinksulfid.

"Dækhvidt" var betegnelsen på en mellemstrygningsmaling, hvis pigmenter bestod af 50 % zinkhvidt og 50 % litopone.

Litopone var billigere end andre hvide pigmenter, og den blev ofte tilsat som røbefarve i grundingsmidlet og anvendt som førstegangsstrygning, da man var vel vidende om, at pigmentet ikke var vejrbestandigt. Derfor blev det da heller ikke anvendt i malinger, der skulle benyttes som toplag til udvendig brug.

Det har dog senere vist sig, at litoponen også bliver nedbrudt, selvom den bliver overmalet med flere malinglag.

 

Anvendelsesperiode 

Træværk fra ca. 1850 og frem til 1960’erne er formentlig på et tidspunkt behandlet med en litoponeholdig maling. Der er konstateret enkelte tilfælde på nye vinduer frem til 1970’erne, men de hører til undtagelserne.

 

På fabriksfremstillede vinduer og døre er der ringe risiko for indhold af litopone i malebehandlingen.

 

Nedbrydningsforløb 

Store afskalninger og fine hårrevner ses ofte, hvor træværket er vedligeholdt med 10 til 15 års interval. Her ser det ud til at de gamle, tykke malinglag beskytter mod "hurtig" nedbrydning. Formentlig fordi laget har holdt vandet væk fra litoponen.

 

Nedbrydningen foregår langsomt i ét eller flere skjulte malinglag, uden ydre tegn på den fremadskridende proces. Når der ses små afskalninger (krakeleringer), kan man som regel konstatere relativt tynde malinglag, som ikke har beskyttet træet mod vandindtrængning.

 

Kemisk nedbrydning 

Nedbrydning af oliemaling med indhold af litopone skyldes formentlig, at der dannes zinksæber ved reaktion mellem olie og zink.
Zinksæber er vandopløselige, og efterhånden kan det pågældende malinglag blive så fugtfølsomt, at det ikke mere kan tåle de uundgåelige påvirkninger af vand, hvad enten det kommer udefra eller indefra.

 

Der kan gå mange år, før litoponen bliver nedbrudt. Erfaringsmæssigt vil dette dog ske inden for 10 til 50 år efter at malingen er påført.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Litopone-holdige malinger på ældre, udvendigt træværk - side 1 Litopone-holdige malinger på ældre, udvendigt træværk - side 2