Kvaliteter i efterkrigstidens murede boligbebyggelser

To flot illustrerede bøger, der netop har set dagens lys, sætter fokus på 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser, og hvordan man bedst kan fremtidssikre disse bygninger.

Bøgerne beskriver i tekst og billeder den unikke bygningsarv, som i sin tid blev opført efter, at staten og arkitekter gik sammen om at skabe bedre boliger for den almindelige familie.

Mange af disse bebyggelser trænger i dag til at blive energirenoveret og opdateret, så de lever op til nutidens boligmønstre og behov. Derfor gik Realdania i 2012 sammen med Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond og Kulturstyrelsen om en kampagne, der sætter fokus på at sikre og videreføre kvaliteter i bebyggelserne.

Renoveringsguiden er udarbejdet i samarbejde med en række eksperter, rådgivere og praktikere og samler den eksisterende viden, der er på området, samtidig med at den leverer nye analyser og nye ideer til helhedsrenovering af denne periodes bebyggelser.

”Bygningskultur og bevaringsværdier. 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser.” Udarbejdet af Realdania, Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond af Dansk Bygningsarv. 2015. 264 sider.

”Renoveringsguide, Kvaliteter, udfordringer og anbefalinger. 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser.” Udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Realdania, Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond. 2015. 222 sider.

Bøgerne indgår i en ny bogpakke fra BYG-ERFA, som desuden indeholder ”Kvaliteter i almene bebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne”, ”Boligkvaliteter i farezonen”, ”Dansk byggeskik” og ”Ældre etageboliger – BYG-ERFA temamappe.

Samlet pris for hele pakken (inkl. forsendelse): BYG-ERFAs abonnenter kr. 200,-. Andre kr. 500,-.

Se også BYG-ERFAs tema om:

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.
byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper.

Illustrationer:

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for nedenstående illustrationer i høj opløsning.

Bogpakke 12

Foto: © www.byg-erfa.dk

Bogpakke 12

Foto: © www.byg-erfa.dk