Revner i krydsfiner som er udsat for vejrlig

Erfaringsblad
(41) 81 04 16 (annulleret)

Problem

Krydsfiner anvendt i fri luft, fx til facader, gavle, vindskeder og døre, revner ofte i det yderste finerlag.

Revnerne, som er smalle og tætsiddende, betegnes ofte vindridser eller brag.

Revnerne misklæder træet og i uheldige tilfælde kan der være risiko for, at det vand, der løber ind i revnerne er medvirkende årsag til, at krydsfineren slår fra (delaminerer).

Mindre revner eller vindridser kan ikke helt undgås og frembyder normalt ingen fare for holdbarheden af vellimede kvalitetskrydsfinerer.

Erfaringsbladets sider

Revner i krydsfiner som er udsat for vejrlig - side 1 Revner i krydsfiner som er udsat for vejrlig - side 2