Korrekt dimensionering, udførelse og vedligehold af faskiner

Undgå oversvømmelser, vandskader og andre uheldige følger af skybrud og monsterregn.

Mange faskiner i parcelhushaver giver jævnligt anledning til oversvømmelse på terræn, tilbageløb og risiko for vandskader på bygningen.

Årsagen kan være, at faskinen er for lille, forkert opbygget eller dårligt vedligeholdt.Der forekommer fx ofte gener som følge af manglende eller dårligt fungerende sandfangsbrønde, rødder i ledninger, brønde og faskiner eller tilstopning af faskinens bund og sider.

I erfaringsbladet ” Nedsivning af regnvand i faskiner” fra BYG-ERFA gennemgås opbygning og udførelse af faskiner, herunder afstandskrav, dimensioneringsregler og forskellige fyldmaterialer til faskiner - samt anbefalinger til drift og vedligehold.

Erfaringsbladet indgår i BYG-ERFAs byggetekniske tema om ”Skybrud og monsterregn”, der beskriver en række andre anbefalinger for at imødegå vandskader og oversvømmelser, fx i kældre samt på flade tage og tagterrasser.

Beskrivelserne suppleres af erfaringsblade og byggetekniske temaer om fx:

BYG-ERFA bladet " Nedsivning af regnvand i faskiner” kan købes som løsblad, i en temamappe eller som del af et årsbonnement, der blandt andet giver onlineadgang til alle BYG-ERFAs udgivelser.


Se mere om BYG-ERFAs ”Startpakke 2012” og aktuelle forårstilbud på byg-erfa.dk

Illustrationer

 

Billedtekst: Overløb fra sandfangsbrønd på grund af en forstoppet faskine

© www.byg-erfa.dk

 

Billedtekst: Nedsivningsanlæg for parcelhus, hvor tagvandet ledes via et sandfang (A) til en faskine med plastkassetter (B).

© www.byg-erfa.dk

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en højopløst illustration.

Yderligere oplysninger:
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.


På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnementtemamapper  og seminarer.