Jordbund og terrændæk

Erfaringsblad
(13) 79 03 16 (annulleret 19.04.1999)

Problem: Anvendelse af terrændæk - gulve på jord - uden forudgående kontrol af jordbundsforhold, har bevirket en række utilsigtede sætninger i gulvkonstruktioner, indervægge m.v.

Erfaringsbladets sider

Jordbund og terrændæk - side 1 Jordbund og terrændæk - side 2