Isdannelser i tagrender

Nu er det ved at være tid til at forebygge mod den kommende vinters besværligheder.Ved år med kraftigt snefald og frostvejr kan isdannelser i tagrender og nedløb medføre risiko for såvel bygningsskader som konsekvenser i form af nedfaldende istapper.

BYG-ERFA har for nylig udgivet erfaringsbladet Isdannelser i tagrender - forebyggelse af frost- og personskader”. Problemer med isdannelse ses oftest i bygninger med tagkonstruktioner, der har:

  • lav konstruktionshøjde (fx bjælkespær),
  • ringe varmeisolering mod tagrummet,
  • mangelfuldt udeluftventileret tagrum over isoleringslaget.


I erfaringsbladet redegøres blandt andet for, hvordan isdannelser i tagrender og nedløb opstår samt, hvordan problemerne kan afhjælpes, fx manuelt, ved efterisolering eller ved montering af varmekabler. Hvad angår sidstnævnte gennemgås forskellige typer varmekabler, driftsudgifter og energiforbrug.

Se også erfaringsblad ”Forebyggelse af skader forårsaget af tøsalt[(49) 00 08 08]

Bemærk, at BYG-ERFA netop har offentliggjort priser for det kommende års abonnement – og at nye abonnenter ved bestilling, af abonnement 2010, får gratis online adgang til alle erfaringsblade i resten af 2009.

TIL PRESSEN

Istapper i tagrender

I perioder med frostvejr fryser smeltevandet fra taget til is i tagrender og nedløbsrør, hvilket blandt andet kan indebære risiko for skader forårsaget af nedfaldne istapper.

 

Copyright

Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse © Fonden BYG-ERFA i umiddelbar nærhed af den anvendte illustration.
Ved brug af illustrationsmateriale i digitale medier skal der desuden linkes til [www.byg-erfa.dk]
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet på telefon 4489 0640 eller mail redaktion@byg-erfa.dk