Indbygning af ovenlys og integrerede elementer i undertage

Onsdag den 14. maj 2014 afholder BYG-ERFA temaseminar om ”Tætte Tage” [byg-erfa.dk/temadag-taette-tage].

Med overskriften ”Gennembrydninger, inddækninger, integrerede elementer – og 20 andre undertagsdetaljer” præsenterer Christian Schjønning, Membran-erfa.dk, de nyeste 3D-animationer af arbejdsgangen ved udførelse af undertagsdetaljer, som ud fra erfaringer kræver særlig opmærksomhed. 

 

Uddrag af billedserie med udførelsesdetaljer for indbygning af ovenlys i undertag - kan ses på http://membran-erfa.dk/

 

De øvrige bidrag fra temaseminarets tagspecialister er:

”Her går det ofte galt i praksis” v./ Dorte Johansen, Byggeskadefonden

”Aktuelle undertagserfaringer efter 17 års klimapåvirkninger” v./ Erik Brandt, SBi

”BR, tagrenovering og sikker oplægning af undertage” v./ Niels Strange, Dansk Byggeri

”Tagkonstruktioner, lufttæthed og bygningsudformning” v./ Lars Due, ISOLINK

”Tage med/uden skunk og stor/lille hældning – ventilation, fugt og skimmelvækst” v./  Morten Hjorslev HansenDampspærre og Undertagsklassifikationsordning (DUKO)

”Godetage.dk – et hjælpeværktøj ved bygningsrenovering” v./ Frank Beyer Reigstad, BvB

”DUKO - som en del af byggeprocessen” v./ Morten Hjorslev HansenDampspærre og Undertagsklassifikationsordning (DUKO)

Tilmelding ”Tætte Tage” på [byg-erfa.dk/temadag-taette-tage] eller telefon 82 30 30 22.

Membran-erfa.dk udarbejdes af BYG-ERFA med økonomisk støtte fra GI/Grundejernes Investeringsfond.

 

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske svigt og skader i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper.