Husk bygningens tæthed ved bygningsrenovering

Ved bygningsrenovering er der ikke lovkrav til bygningens tæthed, men det er naturligt at forvente, at de fornyede bygningsdele er udført bedre og tættere efter renoveringen. Paradoksalt nok er tætheden dog ofte blevet forringet.

Det nye BYG-ERFA blad ”Lufttæthed i ældre bygninger – efter renovering og fornyelse” beskriver, hvilke krav man bør stille til lufttæthed, hvordan den opnås, og hvordan den kontrolleres.

Vær opmærksom på, at øget lufttæthed ofte medfører behov for bedre ventilation for at undgå fugtproblemer f.eks. kondens på kolde overflader. Hent derfor endnu mere viden om bygningers tæthed og indeklima i temaerne:

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for nedenstående illustration i høj opløsning.

bygningers tæthed

© www.byg-erfa.dk
A: Billedet viser, hvordan indstrømmende luft gennem etagedækket køler gulvet i tagetagen på en energirenoveret bygning, hvor tæthed mellem tagfod og etagedæk ikke har været i fokus. B: Utætheder ved samlinger, gennemføringer og tilslutninger kan ofte afsløres og lokaliseres ved anvendelse af teaterrøg.

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.