Husk brandsikringen ved indvendig isolering af ydervægge

Når et rum skal efterisoleres indvendigt, er det meget vigtigt at opfylde kravene til isoleringsmaterialets brandtekniske egenskaber, så en eventuel brand ikke medfører unødig risiko for beboere eller brandfolk. Et nyt erfaringsblad ”Brandsikring ved indvendig efterisolering af ydervægge” gennemgår de forskellige typer isoleringsmaterialer og beskriver brandmæssig beskyttelse heraf.

Der er mere viden at hente om brandsikring i temaerne:

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for nedenstående illustration i høj opløsning.

brandsikring ved indvendig efterisolering

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Vinduesniece inden udførelse af efterisolering af ydervæggen