Placering af gulvafløb i terrændæk

Erfaringsblad
(50) 85 04 15 (annulleret)

Problem: Gulvafløb i terrændæk hører traditionelt til kloakmesterens entreprise og udføres normalt så tidligt, at kun bygningens fundamenter er færdige. Gulvafløbenes position, vandret og lodret, fastlægges ofte ud fra de forholdsvis unøjagtige fundamenter. Gulvafløbene efterlades som regel uden sikringsforanstaltninger af nogen art. Da de rager 30-40 cm op over udgravningens bund, er de meget udsatte for at blive skubbet ud af stilling under udførelsen af terrændækket, hvor der arbejdes med pladevibrator, trillebør m.v. Det betyder, at gulvafløbene ofte bliver faststøbt i forkert position både vandret og lodret.

Erfaringsbladets sider

Placering af gulvafløb i terrændæk - side 1 Placering af gulvafløb i terrændæk - side 2