Grønne tage

Grønne tage benyttes i stigende omfang som et tiltag, der kan optage vand ved kraftige regnskyl. For at undgå fugtskader er det vigtigt, at der både under projekteringen og udførelsen er fokus på tæthed, så vandet ikke giver anledning til fugtskader. Det nye BYG-ERFA erfaringsblad, ”Grønne tage - membraner, dræning, isolering, vækstlag, brandsikkerhed og vedligehold”, beskriver de problemer, der kan være med et grønt tag og anviser, hvordan det opbygges rigtigt.

Erfaringsbladet indgår i BYG-ERFAs temaer om:

grønne tage

© www.byg-erfa.dk
Kontakt BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk, eller telefon 82 30 30 22 ved behov for illustrationerne i høj opløsning.

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.