Grønne tage og tagterrasser - Ny temamappe – og septemberseminar med ekskursion i København

Hvad er et grønt tag, hvor skal man passe på og hvordan sikres de bedste byggetekniske forhold ved etablering af grønne tage?
BYG-ERFA har netop udgivet en ny temamappe om ”Grønne tage og tagterrasser” med erfaringsblade om fx:

 • Afvanding
 • Folier
 • Fugt
 • Inddækning
 • Konstruktioner
 • Kuldebroer
 • Membraner
 • Niveaufri adgang
 • Nødafløb
 • Skybrud
 • Sommerkondens
 • Vandskader
 • Vækstlag

Temamappen udleveres til alle deltagere på seminaret om ”Fjernkøling, tagterrasser og grønne tage”, hvor der på udsøgte lokaliteter i Københavns Indre By præsenteres oplæg om både rekreative planer/muligheder på ”byens øverste etage”, CO2-reduktion og områder der kræver byggeteknisk opmærksomhed.

Arrangementet er tilrettelagt af BYG-ERFA i samarbejde med Københavns Energi og det afholdes onsdag den 5. september 2012 kl. 14–17.

Yderligere oplysninger og tilmelding på byg-erfa.dk/seminar-fjernkoeling

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i septemberarrangementet kan temamappens indhold ses – og mappen bestilles i digital- eller papirudgave - på: byg-erfa.dk/groenne-tage-tagterrasser.

Som BYG-ERFA abonnent er alt materialet frit tilgængeligt på byg-erfa.dk - hvis du ikke allerede har denne mulighed kan der aktuelt bestilles et ”miniabonnent” for kr. 450 på byg-erfa.dk/abonnement

© www.byg-erfa.dk

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

 

 


Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en højopløst illustration.


Yderligere oplysninger:
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.


BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.


På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper