Gode & brandsikre tage - Vejledning om brandsikring ved renovering af tage

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2014. 

Vejledning samler og formidler viden om, hvordan brandtekniske tiltag kan være med til at reducere de menneskelige og økonomiske omkostninger ved brand, følgeskader og eftervirkninger af brand i eksisterende byggeri. .


Vejledningen ser på brandsikring af tagkonstruktioner, da det har  vist sig, at hvis en brand spreder sig til tagkonstruktion, vil brandens skader blive store.

Vejledningen er blevet til med støtte fra Grundejernes Investeringsfond, Dansk Byggeri samt Forsikring & Pension og udgivet i 2014

Vejledning henvender sig til alle med en hverdag i byggebranchen såsom arkitekter, bygningskonstruktører, bygningsingeniører, entreprenører og håndværkere. Den kan også anvendes til undervisning og produktudviklingen inden for træ- og byggeindustrien.

 

Vejledningen findes udelukkende i digital version og kan downloades på: www.brandsikretage.dk/pdf/Gode_og_brandsikre_tage.pdf