Fugtspærrer og vandindtrængning i murværk - Husk fugtisolering af dør-, vindues- og dilatationsfuger

I nye mangelfuldt fugtisolerede ydervægge i nyt byggeri, udført som skalmure eller hulmure med formur af mursten, ses ofte vandgennemtrængning i perioder med slagregn. Dermed er der ofte også risiko for skimmelvækst.

En formur er ikke vandtæt – men en regnskærm, som i størst muligt omfang skal hindre, at regnvand trænger ind i hulmuren. 

Regnvand trænger typisk ind i murværk via gennemgående sprækker og revner mellem mursten og mørtel – især i studsfugerne.

De fleste fugtskjolder indvendigt på ydervægge af murværk kan henføres til fx både forkert udført fugtisolering og mangelfuld disponering, så indlægning af fugtspærre ikke er mulig. Det kan medføre, at regnvand, der trænger gennem formur, ledes til bagmur eller ned på bagmurs tegloverligger.

Vandindtrængning i hulmuren sker typisk:

  • gennem murværkets ligge- og studsfuger,
  • ved dilatationsfuger,
  • gennem fuger mod døre og vinduer,
  • ved murkrone – hvor vandet presses op under zinkafdækningen.

Derfor skal der udføres effektiv fugtisolering.

I et nyt erfaringsblad ”Fugtspærrer og vandindtrængning i murværk” gennemgås krav til murværk samt fugtisolering af dør-, vindues- og dilatationsfuger fx udførelse af:

  • Fugtspærre og samlinger,
  • Dilatationsfuger – murværk på konsol,
  • Fuger omkring døre og vinduer,
  • Facadeåbninger,
  • Reparation og udbedring.

Erfaringsbladet ”Fugtspærrer og vandindtrængning i murværk” indgår i BYG-ERFAs temaer:

På byg-erfa.dk vises indholdet i temamapperne samt resuméer af alle BYG-ERFA blade – og der suppleres med links til andre relevante byggetekniske publikationer med tilknytning til emnet.

Desuden orienteres om BYG-ERFAs abonnementsordninger, som blandt andet giver direkte onlineadgang til hele indholdet af alle BYG-ERFAs udgivelser.

Nye abonnenter kan med fordel købe abonnement nu og få 10% i nytårsrabat ved bestilling inden 31.12.2013

Yderligere oplysninger:
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for ovenstående illustrationer i høj opløsning.

© www.byg-erfa.dk
Billedtekst: Fugtskade på indvendig overligger som følge af mangelfuld fugtspærre over vinduesåbning

© www.byg-erfa.dk
Billedtekst: Manglende fugtspærre ved forskudte tagflader og over åbninger i facaden.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Fugtspærre mangler i hele formurens tykkelse, så fx opstigende grundfugt ikke standses.

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.