Fugtsikring og varmeisolering af kældre og krybekældre - Fugtpåvirkninger, -mekanismer og materialer

Skimmelvækst og fugtgener i kældre og krybekældre er ikke ualmindeligt.

Derfor iværksættes ofte forskellige former for fugtsikring og varmeisolering af kældervægge og –gulve, men der er mange faldgruber, og det er vigtigt, at arbejdet udføres korrekt.

Fugtgener kan fx skyldes:

  • uhensigtsmæssig montering og anvendelse af isoleringsmaterialer og grundmursplader, herunder fx egnet tilbagefyldningsmateriale, brug af geotekstil, fugtisolering af fundamentsklods og kældervæg, samt udførelse af dræn.
  • fejl i udførelsen, fx af kældervægge med grundmursplade uden etablering af omfangsdræn.

BYG-ERFA har udgivet erfaringsbladet ”Kældre og krybekældre – fugtsikring og varmeisolering” som beskriver fugtpåvirkninger og -mekanismer, samt materialer og forskellige metoders anvendelse i bygninger med kælder- og krybekældervægge udført af beton, letklinkerbeton og fundamentsblokke.

Desuden omtales:

  • Dræning og drænsystemer
  • Fugtkilder
  • Fugtisolering
  • Kapillær vandopsugning
  • Varmeisoleringsevne
  • Fugt- og varmeisolering
  • Jordbunds- og grundvandsforhold

Erfaringsbladet indgår i BYG-ERFAs temaer om:

Temaerne indeholder en række andre relevante erfaringsblade, samt oversigter med links til yderligere byggetekniske publikationer og organisationer i tilknytning til emnet.

Erfaringsbladet ”Kældre og krybekældre – fugtsikring og varmeisolering” kan købes i løssalg eller som del af en temamappe.

Hvis du ikke allerede er BYG-ERFA abonnent, kan du med fordel bestille en ”startpakke”, som både omfatter et års fri digital adgang  via byg-erfa.dk til alle erfaringsblade og fremsendelse af et ringbind med alle gældende erfaringsblade.

Illustrationer

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: En ældre kældervæg af murværk, hvor puds og fugtisolering er fjernet.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Grundmursplader opsat med vandtætte samlinger kan hindre vandindtrængning udefra og lede vandet ned til dræn.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Fugt- og varmeisolering af kælderydervæg med EPS- eller XPS-drænplade. Geotekstil mellem drænplade og vægdræn.

 

Copyright BYG-ERFA: Ved anvendelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Illustrationer i høj opløsning fås ved at kontakte BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller på telefon 8230 3022.

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper .