Fugtige kældre i ældre beboelsesejendomme

Erfaringsblad
(19) 94 09 12 (annulleret 28.12.2004)

Problem: I mange ældre ejendomme er kælderen så fugtig, at det giver problemer. Det grundlæggende problem er, at fugten dels trænger ind gennem kælderydervæggene dels suges op fra jorden gennem kældervæggene og gulvet. I kælderen kan fugtproblemer medføre,

  • at puds og maling skaller af,
  • at der opstår fugtskader på kælderydervægge, kælderindervægge, etageadskillelser og kældergulve,
  • at opbevarede genstande skades og
  • at der er en ubehagelig lugt i kælderen

I stueetagen kan kælderens fugtproblemer medføre,

  • at vægge bliver sorte pga. skimmelvækst,
  • at trækonstruktioner skades af råd og svamp og
  • at beboerne reagerer allergisk på det forøgede antal svampesporer

Erfaringsbladets sider

Fugtige kældre i ældre beboelsesejendomme - side 1 Fugtige kældre i ældre beboelsesejendomme - side 2