Fokus på Bedre Byggeskik - aktuel bogpakke fra BYG-ERFA

Her i jubilæumsåret for Bedre Byggeskik sætter BYG-ERFA fokus på emnet med en stor bogpakke, som indeholder seks publikationer med inspiration og gode råd. Bogpakken indeholder:

”Bellahøj. Fortællinger om en bebyggelse”
Strandberg Publishing, 2015, 279 sider
Bellahøjhusene er Danmarks første højhuse. De blev opført i 1950’erne af fire almene boligselskaber og nogle af tidens mest fremtrædende arkitekter. Bogen fortæller om baggrunden, byggeteknikken, arkitekturen og det gode håndværk. Det er en historie, der er tæt knyttet til de politiske og sociale bevægelser, der prægede den første halvdel af det 20. århundrede, og som førte til, at vi i Danmark fik en lang række almene boligbebyggelser af særlig høj arkitektonisk kvalitet.

”Bevaringsguide for bedre byggeskik-huse”
Bygningskultur Danmark, 2011 (nyt oplag 2015), 111 sider
Mange murermestervillaer og Bedre Byggeskik-huse lider i dag under manglende viden om istandsættelse og pleje samt brug af uhensigtsmæssige materialer. Bogen henvender sig til både ejere, håndværkere og alle andre med interesse for ældre bygningskultur. Ud over en gennemgang af husenes arkitektur, materialer og bevaringsværdier beskrives hvordan huses særlige kvaliteter bevares – eller genskabes - bedst muligt.

”Guide til kvalitet i boligbyggeriet”
Byggeskadefonden, 2013, 112 sider
Byggeskadefondens guide for bygherrer og rådgivere sigter på at styrke kvaliteten i boligbyggeriet. Bogen indeledes med en kort beskrivelse af de seneste 25 års udvikling inden for arkitekturidealer, boligpolitik, byggeteknik og kvalitetssikring i det almene boligbyggeri. Herefter præsenterer Byggeskadefonden anbefalinger til bygherrer og projekterende, og til slut vises 25 eksempler på boligbyggerier i god kvalitet.

”Dansk Byggeskik. Etagebyggeriet gennem 150 år”
Grundejernes Investeringsfond og Realdania, 2013, 151 sider
Renoveringen af ældre etageejendomme præges ofte af manglende kendskab og respekt for, hvordan disse bygninger oprindeligt er opbygget. I denne artikelsamling om dansk byggeteknik fra perioden 1850-2000 gennemgås, hvordan periodens bygninger er konstrueret, hvilket har væsentlig betydning for, hvordan disse bygninger renoveres eller moderniseres hensigtsmæssigt.

”Kvaliteter i almene bebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne”
Bygningskultur Danmark, 2014, 47 sider
Renovering af de murede, almene bebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne er aktuelt, herunder også energirenovering og efterisolering. De store udfordringer består i at ajourføre boligerne med respekt for bebyggelsernes særlige arkitektoniske kvaliteter.

”Indeklima i småhuse”
BYG-ERFA Temamappe [https://byg-erfa.dk/indeklima-smaahuse]
Temamappen indeholder 17 erfaringsblade med gode råd og erfaringer om fx efterisolering, energi- og termoruder, forsatsvinduer, fugt, kondens, kuldebroer, luftskifte, lugtgener, skimmel, termografi, utætheder og vådrum.

Bogpakken kan bestilles her. Den samlede pris inkl. moms og forsendelse er 450 kr. for BYG-ERFA abonnenter og 1.000 kr. for "ikke-abonnenter"

Hvis du er interesseret i at blive BYG-ERFA abonnent, kan vi lige nu tilbyde dig bogpakken som velkomstgave. Du skal blot skrive "Bedre Byggeskik" i kommentarfeltet når du bestiller.

Yderligere oplysninger
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.
BYG-ERFA bladende redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. Se en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper på BYG-ERFA.dk.

Illustration: