Fik dit hus skader efter stormen Gorm

Gorms hærgen gennem landet søndag aften og nat har sat sine tydelige spor mange steder. Med vindstød af orkanstyrke har stormen Gorm flået adskillige hustage og dele af hustage med sig. Det er specielt indvendigt isolerede tage med lav hældning, som har haft svært ved at modstå de kraftige vindstød. Det skyldes i mange tilfælde, at denne type tage ikke altid er tilstrækkeligt forankrede. 

På byg-erfa.dk finder du gode råd og forklaringer på, hvordan skader på dit tag efter en storm udbedres hensigtsmæssigt, så huset også i fremtiden er stormsikret bedst muligt.

Se fx BYG-ERFAs tema om ”Stormsikring og stabilitet”, hvor du kan se mere om typiske skader på tag, ydervægge, tagrender og skorstene, og hvordan disse udbedres og forebygges.
Under temaet om ”Bygningsundersøgelser” er der desuden adskillige erfaringsblade om hvad og hvor, der kræves opmærksomhed i forskellige bygningsdele.

Yderligere oplysninger
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.
BYG-ERFA bladende redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. Se en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser og aktuelle tilbud for abonnement og temamapper på byg-erfa.dk.

  1. Foto: © www.byg-erfa.dk