Facadeelementer – hvor kræves opmærksomhed ved projektering, systemleverance og montering?

BYG-ERFA seminar tirsdag den 12. juni 2012 kl. 13-17 i Middelfart

Det stadigt stigende udbud af systemleverancer for industrielt fremstillede byggekomponenter øger behovet for præcise aftaler mellem leverandør, projekterende, rådgivere og entreprenør, dvs. ”hvem der gør hvad?”.

I forbindelse med - såvel store som små - facadeelementer handler det fx om, hvem der har ansvar for korrekt dimensionering og hensigtsmæssige byggetekniske detaljer for:

  • hvert enkelt byggeelement og dets egnethed til fx de eksakte lokale vind- og vejrforhold
  • elementets sammenbygning med resten af bygningen.

Ved seminaret præsenteres gode og mindre heldige praktiske erfaringer, udfordringer og faldgruber samt hvor der kræves særlig opmærksomhed og omhu ved projektering og montering, fx:

  • Svigt og skader fra virkeligheden
  • Beliggenhed og påvirkninger – udsatte lokaliteter
  • Brandspredning - sammenbygning med dæk og vægge
  • Tolerancer og indbygningsforhold
  • Facadeløsninger - projektering og systemleverance
  • Store glaspartier - hvor kræves opmærksomhed?
  • Energiforhold og tæthed
  • Glimt fra relevante erfaringsblade i BYG-ERFAs temamapper

OPLÆGSHOLDERE:

Brug en eftermiddag på at opdatere din viden om facadeelementer – og lær af andres erfaringer.


Målet er, at både projekterende, udførende og leverandører - gennem alle led i byggeprocessen - bidrager til at sikre det bedst mulige og mest holdbare byggeri.

Yderligere oplysninger og tilmelding på: seminar-facadeelementer

Arrangeret af BYG-ERFA i samarbejde med Byggeskadefonden, Dansk Byggeri og Glasfakta.


Nedenstående billeder er uddrag af ”GUIDE TIL KVALITET I BOLIGBYGGERIET” (Byggeskadefonden, 2012).

Publikationen udleveres til alle seminardeltagere tirsdag den 12. juni 2012 i Middelfart.

Foto: Tegnestuen Jens V. Nielsen

Foto: Tegnestuen Jens V. Nielsen

Foto: Tegnestuen Jens V. Nielsen

Foto: Tegnestuen Jens V. Nielsen

Foto: Tegnestuen Jens V. Nielsen

Foto: Tegnestuen Jens V. Nielsen

 

Copyright Tegnestuen Jens V. Nielsen

Ved benyttelse af illustrationer angives Tegnestuen Jens V. Nielsen

 

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en højopløst illustration.

Yderligere oplysninger:
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnementtemamapper  og seminarer.