Få styr på de aktuelle udfordringer med kloakker og afløb

Eftermiddagsseminar om sikre afløbsinstallationer.

Hvor kræves der opmærksomhed hos både de projekterende arkitekter, ingeniører, konstruktører og udførende håndværkerne for at reducere de klimamæssige gener.

BYG-ERFA afholder et seminar i samarbejde med Rørcentret på Teknologisk Institut om ”Afløbsinstallationer – nyanlæg, vedligehold, reparation og fornyelse”

Seminarets udgangspunkt er den aktuelle debat og erfaringsbladene i BYG-ERFAs temamappe om "Kloak- og afløbsinstallationer" – herunder det nye erfaringsblad om Kælderoversvømmelse - opstemning i hovedkloakker 

Mange beslutninger og valg i forbindelse med planlægning, projektering og udførelse af et byggeri har afgørende indflydelse på bygningsdriften efter ibrugtagen.

Oplægsholderne beskriver, hvor der især kræves opmærksomhed – og hvordan både projekterende arkitekter, ingeniører, konstruktører og udførende håndværkere i alle led af byggeprocessen kan bidrage til at reducere efterfølgende gener.

Desuden præsenteres andre praktiske erfaringer belyst gennem eksempler fra såvel nyanlæg som fornyelse  – fx klimamæssige udfordringer, miljøbeskyttelse, regnvandshåndtering, vandbesparelser, vådrumsrenovering. 

Følgende vil blive belyst:

  • Forsikringsskader - hvor går det oftest galt?
  • Undersøgelsesmetoder – når kloakken ikke virker 
  • Afløbsinstallationer i bygningen - hvor kræves opmærksomhed? 
  • Klimaudfordringerne - hvad har vi lært de seneste år? 
  • Handlingsplaner, udviklingsmuligheder og -perspektiver
  • Erfaringer fra vores nabolande 
  • Debat og afsluttende bemærkninger

Læs mere på: byg-erfa.dk/kloakarrangement-2010

Hent illustration i høj opløsning (2,1 MB)

Yderligere oplysninger

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og løssalg.