Få hjælp til valg af undertag - få gratis, uvildig information om undertagsprodukter

DUKO (Dansk Undertagsklassifikationsordning ApS) har netop udsendt en ny ajourført oversigt over klassificerede undertagsprodukter 2012. Oversigten indeholder 32 klassificerede undertagsprodukter opdelt i 5 anvendelsesklasser. Se oversigten her.

På duko.dk kan bygherrer, projekterende og udførende håndværkere få gratis, uvildig information om undertagsprodukter.

duko.dk findes to værktøjer som kan hjælpe bygherrer og andre professionelle inden for byggeriet med at både vurdere tagets anvendelsesklasse og vælge det rette undertagsmateriale.

DUKO ledes af Dansk Byggeri, Byggeskadefonden og BvB (Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse)

DUKO stiller krav til leverandørerne om

  • Dokumentation af de klassificerede produkters egenskaber
  • At levere undertaget med en detaljeret monteringsvejledning for at sikre korrekt udførelse.

Dampspærresystemer

DUKO er i gang med at undersøge mulighederne for at klassificere dampspærresystemer.

Baggrunden er blandt andet, at en tæt dampspærre er en forudsætning for, at tagkonstruktioner ikke udsættes for skadelig fugtophobning.

Yderligere information om tagområdet

BYG-ERFA har flere temaer der omhandler undertage og dampspærrer, disse kan ses på

© www.duko.dk

 

Copyright DUKO: Ved benyttelse af illustrationer fra DUKO angives www.duko.dk.

Hvis I har behov for en højopløst illustration, er I velkomne til at kontakte DUKO på info@duko.dk eller på telefon 8230 30 22.