Gå til hovedindhold

Erfaringsseminar

Holdbarhed – bæredygtighed og byggeteknik i renoveringer


I renovering og transformation af eksisterende bygninger handler det om at skabe byggeteknisk fornuftige løsninger, som lever op til gældende lovkrav og respekterer de værdier, der ligger i den eksisterende byggeteknik. Hvordan kombineres de ofte modsatrettede krav?

Med erfaringsseminaret ønsker BYG-ERFA at belyse den tætte sammenhæng mellem god byggeskik, viden om materialers egenskaber, og målet om at skabe bygninger med lang holdbarhed.

Cirkularitet kan indgå i renovering og transformation, hvis man tænker sig om. Cirkularitet kan anskues på to måder: Den ene går ud på at bygge, med henblik på at kunne skille bygninger ad og genbruge bygningsdelene – den anden udnytter genbrugte materiale og bygningsdele i nye sammenhænge. Hvordan sikres god byggeteknik i de to metoder, og hvilke udfordringer ligger der i det?

Erfaringsseminaret sætter fokus på disse spørgsmål gennem en række oplæg, som tager afsæt i renovering, transformation og sammenføjning af nye og eksisterende bygninger.


 

Program

Kl. 09.00
Indskrivning, kaffe og croissanter

Kl. 09.20
Velkomst ved Susanne Pouline Svendsen, direktør BYG-ERFA

Tematisering

Kl. 09.30
Vibeke Grupe Larsen, arkitekt, VGL

Sætter retning for dagen og udpeger udfordringer for god byggeteknik og holdbarhed i forhold til renovering og transformation. Perspektiverer cirkulært byggeri, levetidsbetragtninger og totaløkonomi og stiller spørgsmålet om, hvorvidt bæredygtighed er afsæt for god holdbarhed – eller om det forholder sig omvendt.

Kl. 09.50
Anita Lindholm Krak, arkitekt, Lundgaard & Tranberg

Om at fokusere på gode byggetekniske løsninger i projekteringen. Om tæt samarbejde mellem arkitekt, teknik- og konstruktionsingeniører som forudsætning for god holdbarhed og arkitektonisk kvalitet.

Kl. 10.10
Alexandra Thygesen, arkitekt, ATOPIA

Om holdbarhed og bæredygtighed i transformation af historiske bygninger. Om brug af ny teknologi for at skabe innovation i historiske bygninger. Er sund byggeskik og bæredygtige løsninger modsatrettede størrelser, eller understøtter de hinandens formål?

Kl. 10.30
Vibeke Grupe Larsen

Spørgsmål og opsamling

Kl. 10.45
Pause

Forskning og udvikling

Kl. 11.00
Nini Leimand, arkitekt, Ph.d., lektor, KADK

Om håndbogen ’Anvendt Byggeteknik i Dansk Arkitektur’, der udarbejdes på KADK. Arbejdet tager afsæt i en voksende interesse hos studerende og praktiserende arkitekter, konstruktører og ingeniører for en tydeligt formidlet viden om anvendt byggeteknik.

Kl. 11.20
Ernst Jan de Place Hansen, civilingeniør, Ph.d., seniorforsker, Aalborg Universitet

Om forskningsprojektet RIBuild. Projektet anviser metoder til isolering af historiske bygninger, uden at der opstår indeklimamæssige problemer. Hvordan kan det bidrage til at øge bygningernes holdbarhed?

Kl. 11.40
Henriette Ejstrup, arkitekt, Ph.d., KADK

Om historiske varmekomfortskabende bygningselementer og nutidig varmeisolering. Hvordan kan fortidens byggetekniske løsninger inspirere til en gentænkning af energirenoveringer? Oplægget tager udgangspunkt i Ph.d.-afhandlingen ”Varmeisoleringens tektonik – Hvad er der i fortiden for fremtidens byggeri?”

Kl. 12.00
Vibeke Grupe Larsen

Spørgsmål og opsamling

Kl. 12.15
Sandwich

Praksis

Kl. 13.00
Maria Vedel Søe, arkitekt, Bertelsen & Scheving

Om kobling og udfordringer mellem restaurering og bæredygtighed. At bevare er bæredygtigt, men hvordan forener man hensynet til bygningsbevaring med krav om for eksempel DGNB? Hvilken rolle spiller den gode byggeteknik i den forbindelse?

Kl. 13.20
Klaus Kellerman, arkitekt, Roskilde Kommune

Om materialebank i bygherreledet. Hvad er en materialebank? Hvilke praktiske konsekvenser og muligheder rummer ordningen i alle skalatrin af renovering, fra konkrete byggetekniske løsninger til en overordnet bygningsskala?

Kl. 13.40
Søren Nielsen, arkitekt, Vandkunsten

Om livscyklusanalyser – kan det bedre betale sig at bygge om og renovere end at bygge nyt? Om gode byggetekniske løsninger og lang holdbarhed ved hjælp af genbrugte bygningskomponenter.

Kl. 14.00-15.00
Vibeke Grupe Larsen

Spørgsmål, opsamling og diskussion af dilemmaer i forhold til holdbarhed og bæredygtighed.


 

Hent program som pdf

Dato
06.03.2020
Tidspunkt
Kl. 9.00 - 15.00
Sted
Ny Kongensgade 15, 4. sal, mødesal Nytorv, 1472 København K
Pris
BYG-ERFA abonnenter 2.000 kr.
Øvrige 2.500 kr.
Priserne er inklusive moms.

Tilmeld dig arrangementet

Du kan tilmelde dig indtil den 27.02.2020