Erfaringsblade

Titel Udgivelsesdato Sortér stigende
Renovering af faldstammer 2017-11-23
Varmt brugsvand i større anlæg - bakterievækst, vandkvalitet og temperatur 2017-03-05
Lokal afledning af regnvand – på græsarealer, i regnbede og faskiner 2014-12-30
Rotter i afløbssystemer – bekæmpelse og skadeforebyggelse 2011-11-23
Omfangsdræn – ved enfamiliehuse og småhuse 2011-02-25
Vådrum – gulvafløb og afløbsledninger 2010-11-30
Afløbsinstallationer i småhuse – rensning, vedligehold og drift 2010-11-20
Undersøgelse af afløbssystemer – metoder og instrumenter 2010-11-19
Kælderoversvømmelse - opstemning i hovedkloakker 2010-08-20
Varmforzinkede stålrør til brugsvand - kobberholdigt vand, korrosion og ion-fælder 2009-12-19
Brug af regnvand fra tage – til wc og i vaskemaskiner 2008-12-29
CE-mærkning – produkter til afløbsanlæg 2007-10-31
Varmforzinkede brugsvandrør - korrosion og gennemtæring i nye anlæg 2007-05-01
Overgangssamlinger – mellem forskellige typer afløbsrør 2006-12-29
Drænvand – pumpebrønde 2006-12-27
Tæthedsprøvning af olieudskillere 2006-12-06
Nedsivning af regnvand i faskiner 2006-04-03
Lugtgener fra gulvafløb i boliger 2005-12-05
Brugsvandsinstallationer – rørmaterialer 2005-06-27
Korrosion i brugsvandsanlæg – gevindsamlinger af varmforzinket stål 2005-04-10
Tilslutning af stikledninger til hovedkloak 2004-03-09
Fornyelse af afløbssystemer 2004-03-08
Afløbsanlæg med nedsivning – etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg 2003-10-31
Spildevandsrensning i det åbne land 2003-10-30
Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge 2001-09-28
Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand – rensning og desinfektion 2001-09-21
Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand – årsager og forebyggelse 2001-04-01
Beton- og pvc-ledninger i jord Modtagekontrol, lægning, samling og kontrol 2000-05-13
Udskiftning af rør i afløbsledninger 1998-06-30
Opstropning af afløbsledninger 1996-10-29
Trykekspansionsbeholdere 1996-10-28
Kondens i køleisolering 1994-01-19
Reparation af indstøbte brugsvandrør 1993-12-15
Smuldring af beton, udsat for aggressive gasser 1993-06-07
Spændingskorrosion af messingfittings 1992-01-07
Korrosion i kobberrør til brugsvand 1991-02-16