Erfaringsblade

Titel Udgivelsesdato Sortér stigende
To dampspærrer – ved nybyggeri og renovering 2018-12-12
Tagmembraners tilslutning til ydervægge – udformning af inddækninger 2017-11-25
Lette bærende facadeelementer – pas på ved udskiftning af vinduer 2017-11-21
Brandtætninger – ved gennembrydning af brandklassificerede bygningsdele 2017-11-20
Brandteknisk lukning af spalter mod hulrum – ved renovering og merisolering af tagpaptage 2017-06-04
Installationer i varme tage – en risikofyldt løsning som bør undgås 2017-03-06
Efterisolering af vandrette lofter – ventilerede tagrum 2015-12-30
Dampspærrer – monteringsdetaljer 2015-12-29
Dampspærrematerialer og fugttransport – væg- og loftkonstruktioner 2015-12-28
Indvendig efterisolering – ældre ydervægge af murværk 2015-11-15
Halogen- og LED-spots - undgå gennembrydning af dampspærre ved montering 2014-12-11
Inddækninger af metal - mellem tag og murværk 2012-07-20
Sålbænke i murværk 2012-07-19
Dampspærresamlinger og tætningsmidler 2011-11-22
Fastgørelse af nedhængte lofter 2010-08-18
Tekniske installationer på flade tage - gennemføring i og montering på tagfladen 2009-12-16
Kondens-, fugt- og lugtgener - aftrækskanaler og faldstammeudluftninger 2009-11-05
Isdannelser i tagrender - forebyggelse af frost- og personskader 2009-08-07
Glas-/metalbeklædning ud for etageadskillelser - udformning og fugtforhold i lette facader 2008-12-08
Bygningsglas – funktionsglas og -ruder 2008-11-20
Zinkbeklædte kviste 2008-06-26
Taginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly 2006-04-06
Termo- og energiruder - dugdannelser, revner og udskiftning 2005-12-07
Brud i skruer – ved montering af bærende beslag i træ 2003-11-27
Kondens på glasflader – termoruder og energiruder 2003-05-08
Forsatsløsninger til ældre vinduer – varme- og lydisolering samt dagslys 2002-02-14
Skader på glasoverflader 1999-02-16
Termisk brud i glas 1998-03-25
Valg og montering af indbrudshæmmende glas (sikringsglas) 1998-02-10
Kondensdannelser i fryserumskonstruktioner 1996-06-27
Udførelse og malebehandling af vinduers topforsegling 1996-05-21
Lagtykkelse af maling på træ og beton 1996-05-20