Erfaringsblade

Titel Udgivelsesdato Sortér stigende
Stråtage – taghældning, opbygning og afstandskrav 2017-11-24
Litoponeholdig maling på udvendigt træværk – konsekvenser og afhjælpning 2017-11-22
Blæredannelse på malede overflader – forebyggelse og udbedring 2017-03-08
Store træspær – tværafstivning af tagkonstruktioner 2017-03-07
Korrosion af zinktagdækning 2015-05-31
Fliser på vægge og gulv - underlag, fliseklæber og fliser 2014-10-06
Brandmaling på stålkonstruktioner 2013-12-26
Udvendigt isolerede flade tage – stormskader og mekanisk fastgørelse 2013-06-06
Sortsværtning og støvfigurer - heksesod, kuldebroer, statisk elektricitet, ventilation 2012-12-29
Afledning af vand fra flade tage ved skybrud – udspyer, nødafløb og anden overløbssikring 2011-12-29
PUR-skum i tagkonstruktioner - understrygning, tilstandsvurdering, skadeudbedring 2011-11-21
Trægulves opbuling - fugt fra rumluft eller underlag 2011-10-22
Kondens på tagplader – af metal, plast og malede træmaterialer 2011-07-20
Tagunderlag af krydsfiner – misfarvning efter skimmelvækst 2011-07-19
Dryp fra tagkonstruktioner – under og lige efter byggeprocessen 2011-07-18
Natursten på facader – risiko, styrke, holdbarhed 2010-05-17
Undertage af banevarer - blafring, støjgener og utætheder 2009-12-18
Afvandingsforhold på flade tage – lunkeudfyldning, nye afløb og øget hældning 2009-08-10
Dampbuler på tagpaptage – forebyggelse og udbedring 2009-08-08
Stålkonstruktioner - korrosionsbeskyttelse 2007-08-02
Gulvvarme og gulvtyper - isoleringsforhold, skader og gener 2007-06-28
Linoliebehandling af udvendigt træværk 2007-05-02
Fuger omkring vinduer i teglydervægge - udskiftning 2006-12-31
Forkomprimerede fugebånd i ydervægge 2006-06-28
Rustbeskyttelse af gamle beslag 2005-12-28
Misfarvning af fuger i vådrum - årsager, forebyggelse og udbedring 2005-04-11
Begroninger – alger, lav og mos på tagsten, facader og udendørs gangarealer 2004-05-28
Vand- og fugtskader på trægulve 2003-11-28
Malebehandling af vægge i vådrums "fugtige zone" 2002-10-16
Ydervægge efterisoleret med porøse træfiberplader 2002-06-27
Tagfolier - valg og anvendelse 2002-02-15
Keramiske fliser og klinker - lægning af gulve i cementmørtel 2001-03-01
Forebyggelse af skader forårsaget af tøsalt 2000-08-08
Industrigulve. Funktionsanalyse som grundlag for projektering 2000-01-28
Rensning af betonoverflader til overfladebeskyttelse med maling 1999-12-21
Korrosionsbeskyttelse af bygningsbeslag 1999-11-30
Korrosionstrægt stål som facadebeklædning 1999-09-28
Industrigulve. Vedhæftningssvigt mellem slidlag og underlag 1999-09-27
Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser 1999-09-24
Åbne fuger i trægulve 1999-09-23
Retablering af vejbefæstelser efter ledningsarbejder 1999-09-22
Varme tage med mineraluld - beskyttelse mod mekanisk overlast ved arbejde på taget 1999-06-23
Flydemørtelgulve - Beskrivelse, udfaldskrav og kontrol, forbehandling og arbejdsudførelse 1998-11-30
Foranstaltninger mod korrosion og misfarvning på rustfrie facadebeklædninger 1998-03-26
Vedligeholdelse og restaurering af sandsten 1998-02-09
Stormskader på tagdækninger 1997-11-27
Svejsefuger i vådrums pvc-beklædninger og belægninger 1996-06-25
Fejlfinding og materialevalg ved udskiftning af fuger 1995-06-27
Udskiftning af fuger i ydervægge 1995-06-26
Industrigulve - revnedannelser i cementbaserede slidlag 1994-06-29
Plantevækst på facader 1994-06-27
Specifikation og måling af farver 1994-01-18
Klimaforhold og maling 1993-09-02
Kalkning og maling af ældre facader 1993-09-01
Utætte skifertage af fiberarmerede cementplader 1993-02-17
Overfladebehandling af betongulve 1992-03-30
Maling af pudsede facader 1991-04-15