Erfaringsblade

Titel Udgivelsesdato Sortér stigende
Grønne tage - membraner, dræning, isolering, vækstlag, brandsikkerhed og vedligehold 2016-12-17
Afdækning af formure – ved tilslutning til flade tage uden udhæng 2016-12-16
Undertage i etageejendomme – sikring mod brandspredning 2016-06-22
Frithængende undertage af banevarer – monteringsdetaljer 2015-12-27
Efterisolering af flade tage 2013-12-28
Tagkonstruktioner med stor hældning - ventilation af tagrum, hanebåndslofter og skunkrum 2013-11-05
Tagkonstruktioner med lille hældning – ventilation og fugtforhold 2013-06-05
Grønne tage og vægge - brandsikkerhed og vedligehold 2012-12-27
Brandventilation – ovenlys, lemme og røgskærme 2012-11-10
Små, murede skorstene – reparation og vedligehold 2010-05-26
Små, murede skorstene - naturgas- og oliefyringsanlæg 2010-05-25
Fugtmåling i underlag for tagpap og tagfolie – instrumenter, metoder og fejlkilder 2010-03-23
Varme tage - efterisolering og fugtforhold 2010-03-22
Græstørvstage - opbygning og vedligehold 2008-12-09
Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) - brandbeskyttelse, membranunderlag 2008-11-21
Undertage - diffusionstætte og diffusionsåbne 2007-06-29
Træbaserede tagelementer - styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri 2006-06-30
Høje sternkonstruktioner på ydervægge af stålkassetter - risiko for fugtskader ved kuldebroisolering 2006-06-29
Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode 2005-12-29
Oplægning af naturskifer 2005-12-08
Traditionelt, fast undertag med vingetagsten 2005-06-28
Sommerkondens - Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie 1998-05-27
Stormskader på tagkonstruktioner 1997-11-28
Undertage - Opbygning, materialer og projektering 1997-11-24