Erfaringsblade

Titel Sortér faldende Udgivelsesdato
Afdækning af formure – ved tilslutning til flade tage uden udhæng 2016-12-16
Afskalninger fra mørtelfuger 2001-10-01
Altaner ophængt i bærebeslag – fugtgener og afvandingsforhold 2011-02-28
Alternative isoleringsmaterialer – granuleret papir, hørfibre og vulkansk aske 2005-09-29
Angreb af almindelig borebille 1995-09-05
Bestemmelse af malings evne til opbremsning af betoncarbonatisering 1996-02-23
Betondæk med taghaver og opholdsarealer over uopvarmede kældre 2018-06-25
Betonreparationer – Vedhæftningssvigt 1992-08-31
Biller i svampeangrebet træ 1995-12-22
Bjælkehuse – tilstandsvurdering og vedligehold 2001-04-02
Brandadskillelser i ydervægge – sikring mod vandret brandspredning 2012-12-26
Brandsikring af boligskel – ved sammenbyggede enfamiliehuse 2018-12-06
Brandsikring og lydisolering af træetageadskillelser – ombygning og renovering 2018-03-05
Brandsikring ved indvendig efterisolering af ydervægge 2016-06-21
Brandventilation – ovenlys, lemme og røgskærme 2012-11-10
Brydning af beton 1998-05-28
Efterimprægnering af træ i bygninger 2000-10-16
Efterisolering af flade tage 2013-12-28
Efterisolering af hulmur – forundersøgelser og forudsætninger 2011-12-27
Energibesparelser og fugtgener 2010-11-17
Farveforskelle i overfladelag af indfarvet mørtel 2001-12-29
Forankring og stabilisering af småhuse med vægge af letbeton 1996-12-13
Forebyggelse mod trænedbrydning – råd-, svampe- og insektskader 2013-12-30
Forebyggelse og vurdering af chloridbelastning af beton 1994-06-30
Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte 1999-11-25
Frithængende undertage af banevarer – monteringsdetaljer 2015-12-27
Fugtforhold og dampspærrer i fryse- og kølehuse, skøjtehaller og andre afkølede rum 2003-11-26
Fugtmåling i underlag for tagpap og tagfolie – instrumenter, metoder og fejlkilder 2010-03-23
Fugtspærrer – udførelsesdetaljer ved nybyggeri 2016-09-02
Fugtspærrer og plastprofilrender over vinduer og døre i murværk 2011-02-24
Fugtspærrer og vandindtrængning i murværk 2013-11-04
Fugtsugende vindspærreplader 2015-05-05
Galvaniserede, lukkede stolper nedstøbt i beton - risiko for eksplosion 2005-04-09
Genbrug af mursten - begrænsninger og anvendelsesmuligheder 2018-06-26
Graffiti på bygningsfacader – fjernelse og forebyggelse 2000-10-17
Græstørvstage - opbygning og vedligehold 2008-12-09
Grønne tage - membraner, dræning, isolering, vækstlag, brandsikkerhed og vedligehold 2016-12-17
Grønne tage og vægge - brandsikkerhed og vedligehold 2012-12-27
Husbukke 1996-06-26
Høje sternkonstruktioner på ydervægge af stålkassetter - risiko for fugtskader ved kuldebroisolering 2006-06-29
Imprægneret træ 2003-12-18
Indmuret træ i ældre bygninger - nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse 2011-10-21
Katodisk beskyttelse af chloridbelastet jernbeton - Parkeringsanlæg 1993-11-02
Kollaps i forbindelse med renovering – skærpet opmærksomhed er påkrævet 2018-03-06
Konstruktioner i stabile småhuse 1996-12-11
Krybekældre – ombygning til terrændæk 2018-12-08
Lokale brandskader på armeret beton 1993-06-08
Lydisolerende dobbeltvægge af letbeton – lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse 2003-05-07
Midlertidig afstivning af murværk - vægge af mursten og blokke 2018-06-27
Misfarvende kalkudfældninger på murværk 2001-10-02
Misfarvende svampe og bakterier på træ 2004-05-27
Murbier i murværk - forebyggelse og reparation 2010-05-19
Murværk på konsoller - forebyggelse af revner og fugtproblemer 2016-12-14
Myrer i bygninger - forekomst, bekæmpelse, skader, udbedring 2010-08-30
Nedbrydning af træ i bygninger 1999-04-21
Oplægning af naturskifer 2005-12-08
Parkeringsdæk med betonsten – vandtæthed og forskydning i belægning 2002-12-16
Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) - brandbeskyttelse, membranunderlag 2008-11-21
Reparation af chloridholdig beton 1992-11-04
Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk 2012-12-25
Revner i bygninger - eksempler, årsag og risiko 2007-12-28
Revner i bygninger - undersøgelse og analyse 2007-12-27
Revner i bygninger – udbedring i beton og murværk 2008-04-28
Revner i skalmure og formure fra temperatur- og fugtbevægelser 1998-05-25
Revner i vægge af etagehøje letbetonelementer 1998-09-22
Rulskifte - afdækning af fritstående mur 2016-08-29
Saltskader på murværk 2013-06-04
Saltudblomstringer på murværk 1999-11-26
Skader på og reparation af dæklag over armering i beton 1998-06-25
Skimmelvækst – på kolde loftflader under ældre tagterrasser 2017-06-01
Små, murede skorstene - naturgas- og oliefyringsanlæg 2010-05-25
Små, murede skorstene – reparation og vedligehold 2010-05-26
Sommerkondens - Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie 1998-05-27
Stabilisering af eksisterende småhuse 1996-12-12
Stabilitet af carporte og lette bygninger med fladt tag 1997-02-27
Statik i stabile småhuse 1996-12-10
Stormskader på murede gavltrekanter 2001-10-03
Stormskader på murede vægge 1999-05-31
Stormskader på tagkonstruktioner 1997-11-28
Støbeskel i betonkonstruktioner – planlægning og udførelse 2018-03-07
Svampevækst i trækonstruktioner 2003-07-24
Tagkonstruktioner med lille hældning – ventilation og fugtforhold 2013-06-05
Tagkonstruktioner med stor hældning - ventilation af tagrum, hanebåndslofter og skunkrum 2013-11-05
Tagterrasser – inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve 2018-12-10
Tagterrasser – opbygning, membraner og materialer 2018-12-11
Teglbjælker i murværk – over vindues- og døråbninger 2002-12-17
Tilstandsvurdering af altaner – svigt i altaner med indstøbte stålprofiler 2017-11-26
Traditionelt, fast undertag med vingetagsten 2005-06-28
Træbaserede tagelementer - styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri 2006-06-30
Trænedbrydende svampe - kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer 2003-12-28
Trænedbrydende svampe – forekomst i bygninger 2003-12-19
Trådbindere i murværk - undgå risiko for nedstyrtning 2004-12-31
Tynde overfladelag af mørtel - skader og reparation 2000-11-28
Typiske svigt i småhuses stabilitet 1996-12-09
Udførelse af fugtspærre mellem fundament og vægge i ældre, murede bygninger 1997-12-16
Udkragede betonaltandæk – kolde gulve og fugtgener 2010-08-19
Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton 2016-12-13
Udvendig (efter)isolering – tegl-, beton- og letbetonvægge med puds på isolering 2016-09-01
Undertage - diffusionstætte og diffusionsåbne 2007-06-29
Undertage - Opbygning, materialer og projektering 1997-11-24
Undertage i etageejendomme – sikring mod brandspredning 2016-06-22
Undgå afsyring af murværk – misfarvninger og forvitringer 2008-06-27
Uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger – dampspærre i klimaskærmen? 2015-05-30
Utætte ydervægge ved gulv – under døre og vinduer 2005-12-30
Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode 2005-12-29
Varme tage - efterisolering og fugtforhold 2010-03-22
Vindgips i lette ydervægge - risiko for fugtskader 2005-09-28
Vindspærrer af uorganiske pladematerialer i lette ventilerede ydervægge 2017-11-27
Vindspærrer i facader – afdækning i byggeperioden 2015-05-29
Vindspærrer og brandteknik - lette ydervægge 2014-10-07
Vurdering af armeringsjerns rustgrad 1994-12-22
Ældre trævinduer – vedligehold og istandsættelse 2001-12-27