Erfaringsblade

Titel Udgivelsesdato Sortér faldende
Sætningsskader forårsaget af træer 1994-09-13
Varmetab fra og fugtskader i ældre huse med terrændæk 1997-04-24
Slagger som kapillarbrydende lag i terrændæk 1997-06-23
Terrændæk med trægulve på strøer og varmerør 1998-09-24
Kapillarbrydende lag i terrændæk 1998-12-01
Vækstjord på byggegrunde - Indretning af beskyttelseszoner 1999-02-15
Fundering af terrændæk 1999-04-19
Dæk over terræn i pavillonbyggeri 2003-12-29
Fugtspærrer i trægulve og andre fugtfølsomme gulve 2004-08-02
Terrændæk - kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer 2004-08-03
Fugtskader i ældre kældre - undersøgelser 2004-12-28
Fugtskader i ældre kældre - udbedring og forebyggelse 2004-12-29
Opbygning, drift og vedligehold af petanqueanlæg - ved boligbebyggelser, virksomheder og i fællesanlæg 2007-08-01
Vandbelastede sokler ved terrændæk - terrænforhold og niveaufri adgang 2007-10-30
Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter - skadedyr, fugt, komfort, energirenovering 2008-04-29
Risiko ved udeluftventilerede krybekældre 2009-12-30
Terrændæk i ældre bygninger – fugtopstigning i ydermure efter renovering 2011-12-28
Niveaufri adgang og terrændæk 2013-12-31
Radonsug – i eksisterende enfamiliehuse 2014-12-10
Opfugtet betonplade i terrændæk – undersøgelse og renovering 2014-12-12
Kældervægge og -gulve - fugtsikring og varmeisolering 2015-11-14
Vandbelastede sokler - tæthed og bortledning af overfladevand 2016-06-20
Krybekældre i Grønland – fundering, dræning, isolering, fugt og ventilation 2016-06-23