Erfaringsblade

Titel Sortér faldende Udgivelsesdato
Asbest – sundhedsfare og vejledning i arbejde med asbest 2017-03-10
Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst 2009-12-31
Betonskader – undersøgelse og reparation 2006-12-28
Bly i malede overflader – ved renovering, vedligehold og nedrivning 2012-11-09
Brandklassifikation – det europæiske system og hidtidige danske betegnelser 2012-12-31
Byggearbejde og brandværn – ældre bygninger 2016-08-30
Byggevarer og CE-mærkning – valg af egnede byggevarer 2017-06-05
Bygninger med udsat beliggenhed – klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne 2009-11-06
Bygningers lufttæthed – tæthedskrav, bygningsudformning og måling 2013-12-29
Energi- og indeklimaforbedring – ældre etageboliger 2008-12-28
Forbedring af lydisolation mellem boliger 1994-03-16
Fugtindhold i beton og murværk – måling og fejlkilder 2005-05-05
Fugtindhold i træ - måleudstyr, metoder og vurdering 2014-10-04
Fugtkriterier og risikovurdering – ved nybyggeri og renovering 2012-12-28
Fugtundersøgelse af bygninger 2005-06-26
Installationsskakte i etageboliger – ved bygningsfornyelse og nybyggeri 2004-11-23
Langtidsmåling af fugtforhold – i bygninger og bygningskonstruktioner 2014-10-05
Let byggeri - husk afdækning i byggeperioden 2002-11-29
Lufttæthed i ældre bygninger – efter renovering og fornyelse 2016-08-31
Lugt i bygninger – kilder til lugt og fjernelse af lugt 2017-06-06
Lyd- og støjforhold i skolelokaler - efterklangstid og akustisk regulering 2001-03-02
PCB i byggematerialer – undersøgelser og faldgruber 2017-03-11
PCB i indeluften - undersøgelser, vurdering og faldgruber 2016-12-15
Radon – målemetoder og vurdering 2018-06-28
Radonsikring – nye bygninger 2015-01-02
Røgalarmer og røgalarmanlæg - installation, placering og vedligehold 2012-11-11
Sikring mod indbrud i boliger 2008-11-19
Skadedyrsangreb i bygninger 1995-04-24
Skimmel i bygninger - vækstbetingelser og forebyggelse 2005-12-31
Skybrud og sikring af bygninger 2014-12-31
Termografiske undersøgelser – kuldebroer, isoleringsevne og fugt i bygningskonstruktioner 2011-12-30
Træer og bygninger 1999-04-23
Trækonstruktioner – udbedring efter svampe- og insektangreb 2014-12-13
Udtørring af byggematerialer - forenklet metode til vurdering af udtørringstid 2010-05-27
Udtørring efter vandskade 2012-07-23
Utætheder i klimaskærmen - måling, lokalisering og vurdering 2010-11-18
Ventilation, indeklima og fugtgener – i eksisterende enfamilieboliger 2011-07-21
Ægte Hussvamp - identifikation og reparation af skader 2006-12-22