Erfaringsblade

Titel Sortér faldende Udgivelsesdato
Brandteknisk lukning af spalter mod hulrum – ved renovering og merisolering af tagpaptage 2017-06-04
Brandtætninger – ved gennembrydning af brandklassificerede bygningsdele 2017-11-20
Brud i skruer - ved montering af bærende beslag i træ 2003-11-27
Bygningsglas - funktionsglas og -ruder 2008-11-20
Dampspærrematerialer og fugttransport - væg- og loftkonstruktioner 2015-12-28
Dampspærrer - monteringsdetaljer 2015-12-29
Dampspærresamlinger og tætningsmidler 2011-11-22
Efterisolering af vandrette lofter - ventilerede tagrum 2015-12-30
Fastgørelse af nedhængte lofter 2010-08-18
Forsatsløsninger til ældre vinduer - varme- og lydisolering samt dagslys 2002-02-14
Glas-/metalbeklædning ud for etageadskillelser - udformning og fugtforhold i lette facader 2008-12-08
Halogen- og LED-spots - undgå gennembrydning af dampspærre ved montering 2014-12-11
Inddækninger af metal - mellem tag og murværk 2012-07-20
Indvendig efterisolering - ældre ydervægge af murværk 2015-11-15
Installationer i varme tage – en risikofyldt løsning som bør undgås 2017-03-06
Isdannelser i tagrender - forebyggelse af frost- og personskader 2009-08-07
Kondens på glasflader - termoruder og energiruder 2003-05-08
Kondens-, fugt- og lugtgener - aftrækskanaler og faldstammeudluftninger 2009-11-05
Kondensdannelser i fryserumskonstruktioner 1996-06-27
Lagtykkelse af maling på træ og beton 1996-05-20
Lette bærende facadeelementer – pas på ved udskiftning af vinduer 2017-11-21
Nedbrydning af trævinduer 1995-12-20
Skader på glasoverflader 1999-02-16
Sålbænke i murværk 2012-07-19
Taginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly 2006-04-06
Tagmembraners tilslutning til ydervægge – udformning af inddækninger 2017-11-25
Tekniske installationer på flade tage - gennemføring i og montering på tagfladen 2009-12-16
Termisk brud i glas 1998-03-25
Termo- og energiruder - dugdannelser, revner og udskiftning 2005-12-07
Udførelse og malebehandling af vinduers topforsegling 1996-05-21
Valg og montering af indbrudshæmmende glas (sikringsglas) 1998-02-10
Zinkbeklædte kviste 2008-06-26