Er dit hus oversvømmet efter stormene?

Stormen Urds hærgen i forrige uge og den efterfølgende stormflod har resulteret i oversvømmelser i mange bygninger. De skal udtørres hurtigst muligt, så risikoen for langvarige følgeskader og fugtproblemer – f.eks. skimmelvækst, korrosion og angreb af trænedbrydende svampe – bliver reduceret.

BYG-ERFA har udgivet en række erfaringsblade om forebyggelse, udtørring og udbedring af vandskader. De er samlet i byggetekniske temaer om:

Vandskade

© www.byg-erfa.dk
Kontakt BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk, eller telefon 82 30 30 22 ved behov for illustrationerne i høj opløsning.

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.