Zinkbeklædning

Erfaringsblade

Gennem de seneste par årtier er anvendelse af zinkbeklædte tage atter blevet almindeligt.
Ved både nyt byggeri og bygningsrenovering beklædes mange nye kviste med zink på tag og lodrette sider (flunker). Forkert udførelse af zinkarbejdet og mangelfuld ventilation af kvistkonstruktionen har medført vandindtrængen, fugtophobning og -skader.