Trævinduer

Erfaringsblade

Ældre vinduer med et lag glas kan få bedre varme- og lydisolerende egenskaber, hvis der monteres forsatsrammer indvendigt.
Regnvand er trængt ind under glaslisterne og i disses geringssamlinger. Mange trævinduer af dårlig konstruktion nedbrydes på denne måde som følge af opfugtning.