Tagrenovering

Erfaringsblade

I de senere år er der i en række tilfælde opstået brand ved renovering eller merisolering af tagpaptage. Brandårsagen har ofte været, at støv og andet organisk materiale (fx edderkoppespind) er blevet antændt i et ventileret hulrum i forbindelse med ”varmt arbejde” på taget. For at undgå brand må…
Uhensigtsmæssig placering af ventilations- og køleanlæg på flade tage er ofte årsag til indtrængende vand i tag og underliggende rum.
I forbindelse med tagdækningsarbejde kan der blive lukket fugt inde i en lille luftlomme mellem to tagpaplag. Fugten bevirker, at der ved solopvarmning opstår en dampbule på taget, hvilket dog ikke umiddelbart medfører store problemer.