Tætning

Erfaringsblade

I lette ydervægge er en vindspærres primære funktion at beskytte væggens isoleringsmateriale mod luftindtrængning og dermed hindre unødigt varmetab.
Mange ældre etageejendomme er dårligt isolerede, utætte og har stort varmetab.