Projektering

Erfaringsblade

Glas anvendes aktuelt i stort omfang i bygningskonstruktioner. De mange nye typer specialglas - som normalt er sammenbygget til ruder - kan opfylde meget forskelligartede funktionskrav, fx til varmeisolering, solafskærmning, styrke, brandbeskyttelse, lydisolering, personsikkerhed samt sikring mod…
Undertage under tagdækninger anvendes for at beskytte de underliggende konstruktioner dels mod indtrængende regn og sne dels mod kondensdryp.
Selv efter adskillige års omfattende forskning foreligger der endnu ikke al ønskelig viden om skimmelsvampe.
Der er mange typer tagfolier med de samme anvendelsesområder som tagpapper og med lige så gode egenskaber og holdbarhed. Men der er konstateret omfattende skader forårsaget af ukendskab til de enkelte foliers særlige egenskaber - herunder at nogle folier ikke forliges med andre materialer.