Kontrolordninger

Erfaringsblade

Op mod 80% af alle byggevarer CE-mærkes. CE-mærket sikrer, at byggevarerne deklareres på en ensartet måde. Mærket er primært indført for at sikre fri og lige adgang til det europæiske marked. Mærket er populært sagt et ”rejsepas”.
Blandt bygherrer, rådgivere og entreprenører er der usikkerhed om anvendelse af CE-mærkede produkter til afløbsanlæg.