Kloakering

Erfaringsblade

Mange danske kloaksystemer er i så dårlig stand, at de vil falde sammen, hvis de ikke fornyes i løbet få år.
Mange ældre ejendomme i det åbne land er kloakeret, så spildevandet ledes direkte til vandløb, sø eller markdræn efter at have passeret en lille septiktank. I dette erfaringsblad gennemgås disse ejendommes forskellige muligheder for at etablere en tilfredsstillende spildevandsafledning.​​​​​​​