Kemisk beskyttelse

Erfaringsblade

Hvis træ udsættes for fugt gennem længere tid, vil træet blive nedbrudt af svampe eller insekter.