Byggematerialer

Erfaringsblade

Op mod 80% af alle byggevarer CE-mærkes. CE-mærket sikrer, at byggevarerne deklareres på en ensartet måde. Mærket er primært indført for at sikre fri og lige adgang til det europæiske marked. Mærket er populært sagt et ”rejsepas”.
Det er ofte vanskeligt at bedømme hvor lang udtørringstid byggematerialer har behov for inden ibrugtagning, hvis efterfølgende fugtgener skal undgås.