Afstivning

Erfaringsblade

Murværk under opførelse har ringe styrke, indtil mørtlen er hærdet, og det kan blive skadet, hvis der ikke er udført tilstrækkelig afstivning. I dette erfaringsblad beskrives, hvordan murede vægge af såvel mursten som murblokke afstives midlertidigt, indtil væggene er ført op til rejsningshøjde.
Det sker, at nyopførte vægge af såvel letklinkerbeton, porebeton som tegl vælter i forbindelse med opmuringen. Årsagen er oftest en kombination af, at væggene ikke er afstivede og at mørtlen ikke er hærdet.